VKJB si pripomína udalosti 17. novembra a deň študentstva ponukou aktivít

Pri príležitosti dňa študentstva, ktorý je 17. novembra, pripravila Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) tematické aktivity a bonusy pre študujúcich.  Od 15. do 19. novembra knižnica poskytne študentom stredných a vysokých škôl bezplatné zápisné do knižnice. Stačí, ak sa preukážu platným ISIC preukazom na ktoromkoľvek pracovisku knižnice.

Aktuálnej téme boja za slobodu a demokraciu je venovaná aj beseda z cyklu 1+1, ktorá bude vo štvrtok 18. novembra o 17:00 v centrálnej požičovni VKJB na Hviezdoslavovej 5. Pozvanie prijali historik, autor úspešnej knihy Fašizmus Jakub Drábik a politológ, popredný expert na krajnú pravicu Tomáš Nociar, ktorí sa budú rozprávať o fašizme a súčasných podobách extrémizmu.

Udalosti novembra 1989 mapuje interaktívna virtuálna prehliadka výstavy Prvý dotyk so slobodou, ktorá netradičným, vizuálne atraktívnym spôsobom predostiera kontext Nežnej revolúcie. Virtuálnu prehliadka je dostupná online na linku: https://nezna.3-d.sk/. S virtuálnou prehliadkou výstavy knižnice Jána Bocatia súvisí aj edukačno-historický webový portál Prvý dotyk so slobodou, ktorý pripravila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Jeho súčasťou je rovnomenný učebný text určený nielen učiteľom histórie. Portál i učebný text sú dostupné online na linku: https://prvydotyksoslobodou.sk/.