Osobnosti Košíc

V rubrike Osobnosti Košíc, ktorá vzniká v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach, nájdete zaujímavosti o osobnostiach Košíc, ktoré sa narodili, žili či pôsobili v metropole východu. Všetky spája i miesto posledného odpočinku, ktoré našli  na Verejnom cintoríne v Košiciach.

Gejza Kieselbach

Gejza Kieselbach    17.4.1893 Košice - 5.2.1965 Košice Akademický maliar Gejza Kieselbach patril k umelcom s jasne vyhraneným výtvarným názorom, ktorý sa prejavil v jeho celoživotnej práci venovanej tvorbe zvieracích malieb. Narodil sa 17. apríla 1893 [...]

Ľudovít Csordák

Ľudovít Csordák    8.2.1864 Košice – 28.6.1937 Košice Významný košický maliar – krajinkár a spoluzakladateľ košickej moderny Ľudovít Csordák sa narodil 8. februára 1864 v Košiciach v dome na dnešnej Alžbetinej ulici č. 45. Jeho [...]

Oliver Rácz

Oliver Rácz    21.1.1918 Košice – 4.7.1997 Bratislava Pedagóg a spisovateľ Oliver Rácz sa narodil v Košiciach 21. januára 1918 v rodine učiteľa. Domáce intelektuálne prostredie malo značný vplyv na jeho budúci vzťah k [...]

Samuel Pačenovský

Samuel Pačenovský    2.12.1892 Vyšná Slaná - 30.12.1971 Košice Prof. Samuel Pačenovský patril k významným pedagógom telesnej výchovy na Slovensku a je považovaný za jedného zo zakladateľov a veľkých propagátorov moderného šermiarstva v Košiciach. Narodil sa 2. decembra 1892 v [...]

Vojtech Wick

Vojtech Wick    10.11.1873 Sabinov - 25.12.1955 Košice Kňaz, pedagóg a košický historik Vojtech (Béla) Wick sa narodil 10. novembra 1873 v rodine železničného traťmajstra v Sabinove. Jeho otec Eduard pochádzal z Veľkej Idy, [...]

Július Bukovinský

Július Bukovinský 11.10.1903 Užhorod - 31.8.1975 Košice Významný maliar, grafik, krajinár a pedagóg Július Bukovinský sa narodil v Užhorode, kde prežil časť svojho strastiplného detstva. Pôvodne remeselník, nadobudol základy výtvarného umenia súkromným štúdiom u [...]

Lajos Kemény

Lajos Kemény    5.9.1859 Košice - 24.1.1927 Košice Košický archivár, historik a publicista Lajos Kemény (do roku 1882 Koch) vyrastal v evanjelickej obchodníckej rodine. Jeho otec Ľudovít, rodený Rožňavčan, mal v dome „U bieleho leva“ [...]

Alexander Eckerdt

Alexander Eckerdt    6.7.1922 Košice - 24.8.1992 Košice Maliar, grafik a kresliar Alexander Eckerdt predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností košickej výtvarnej scény druhej polovice 20. storočia. Eckerdtov charizmatický umelecký životný príbeh bol osudovo zviazaný s košickým prostredím a mestom [...]

Ján Mathé

Ján Mathé    14.6.1922 Košice - 5.6.2012 Košice Košický rodák a akademický sochár Ján Mathé patril k významným predstaviteľom európskej moderny. Narodil sa 14. júna 1922 v Košiciach. Matka bola domáca, otec pracoval v Štátnej nemocnici v Košiciach. V roku 1928 [...]

Anton Jasusch

Anton Jasusch    25.4.1882 Košice - 2.7.1965 Košice Anton Jasusch patril k popredným výtvarníkom avantgardy východného Slovenska a k priekopníkom postimpresionistických tendencií v slovenskom výtvarnom umení. Narodil sa 25. apríla 1882 v Košiciach ako prvorodený syn v rodine významného a prosperujúceho [...]

Vojtech Löffler

Vojtech (Béla) Löffler    16.4.1906 Košice - 11.2.1990 Košice Vojtech Löffler bol v dvadsiatom storočí jedným z najznámejších sochárov košického regiónu. Dostal sa na to miesto bez akademického vzdelania, predovšetkým vďaka svojej usilovnosti a nadaniu. Narodil sa v [...]

Július Jakoby

Július Jakoby    28.3.1903 Košice - 16.4.1985 Košice Košický rodák Július (Gyula) Jakoby patrí k významným reprezentantom výtvarného umenia na Slovensku. Narodil sa 28. marca 1903 v Košiciach ako tretie dieťa údenára Antona Jacobiho a matky Anny [...]